HONDA 2020

Gran PremioN° PilotaTelaioMotore
Abu Dhabi10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.698
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.654
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6711
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.611
Sakhir10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6911
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.6126
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.667
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.63ab
Bahreïn10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.686
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.643
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61011
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.632
Turchia10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61913
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.647
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61612
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.626
Emilia-Romagna10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.64ab
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.6615
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.684
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.63ab
Portogallo10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.695
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.6612
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61319
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.633
Eifel10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6126
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.65ab
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61315
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.632
Russia10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.699
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.61510
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6118
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.622
Toscana10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.616ab
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.643
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6127
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.63ab
Italia10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6101
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.6915
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6119
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.65ab
Belgio10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6128
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.656
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61111
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.633
Spagna10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6109
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.668
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61212
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.632
70o Anniversario10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6711
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.695
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61610
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.641
Gran Bretagna10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6117
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.6128
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.619ab
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.632
Ungheria10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.610ab
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.6135
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61712
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.672
Stiria10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6715
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.664
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61310
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.623
Austria10GASLY PierreAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.6127
23ALBON AlexanderRed BullRB16RA620H V6 t h 1.6413
26KVYAT DaniilAlphaTauriAT01RA620H V6 t h 1.61312
33VERSTAPPEN MaxRed BullRB16RA620H V6 t h 1.62ab