FORD COSWORTH 1983

Gran PremioN° PilotaTelaioMotore
Sudafrica3ALBORETO MicheleTyrrell012DFY V8 3.018ab
4SULLIVAN DannyTyrrell012DFY V8 3.0197
17ACHESON KennyRAM March01DFV V8 3.02412
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFY V8 3.02110
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.023nc
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.0228
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.0209
Europa1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.016ab
3ALBORETO MicheleTyrrell012DFY V8 3.026ab
4SULLIVAN DannyTyrrell012DFY V8 3.020ab
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFY V8 3.022ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.02315
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.017ab
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.01811
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.02112
42PALMER JonathanWilliamsFW08CDFV V8 3.02513
Italia1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.01611
3ALBORETO MicheleTyrrell012DFY V8 3.024ab
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFY V8 3.022ab
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFY V8 3.0199
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.02010
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.018ab
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.02113
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.02612
Paesi Bassi1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.023ab
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.017ab
3ALBORETO MicheleTyrrell012DFY V8 3.0186
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFY V8 3.026ab
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0153
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFY V8 3.022ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.02410
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.0148
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.02114
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.02012
Austria1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.0158
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.024ab
3ALBORETO MicheleTyrrell012DFY V8 3.018ab
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFY V8 3.023ab
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0179
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0146
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFY V8 3.0207
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.022ab
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.01913
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.021ab
Germania1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.01210
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.0156
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFY V8 3.016ab
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFY V8 3.02112
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0235
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.018dsq
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFY V8 3.0198
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.025ab
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.0207
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.0149
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.024ab
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.02211
Gran Bretagna1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.01311
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.02012
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFY V8 3.01613
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFY V8 3.02314
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0249
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0156
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFY V8 3.02510
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.022ab
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.01917
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.01715
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.02116
Canada1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.094
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.013ab
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFY V8 3.0178
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFY V8 3.022dsq
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0206
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.019ab
12MANSELL NigelLotus92DFY V8 3.018ab
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.016ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.024ab
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.014ab
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.0157
31FABI CorradoOsellaFA1DDFV V8 3.025ab
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.021ab
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.023ab
SU Est1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.0122
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.0205
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFY V8 3.061
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFY V8 3.016ab
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0213
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.018ab
12MANSELL NigelLotus92DFY V8 3.0146
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.019ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.02310
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.0511
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.0107
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.011nc
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.026ab
Belgio1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.095
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.0116
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFY V8 3.01714
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFV V8 3.02312
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.020ab
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.015ab
12MANSELL NigelLotus92DFY V8 3.019ab
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.021ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.02613
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.01011
30BOUTSEN ThierryArrowsA6DFV V8 3.018ab
31FABI CorradoOsellaFA1DDFV V8 3.024ab
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.014ab
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.02510
Monaco1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.051
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.08ab
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFY V8 3.011ab
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFV V8 3.0205
12MANSELL NigelLotus92DFY V8 3.014ab
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.09ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.018ab
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.012ab
30SERRA ChicoArrowsA6DFV V8 3.0157
San Marino1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.0114
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.0167
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFV V8 3.013ab
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFV V8 3.022ab
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFY V8 3.0245
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.018ab
12MANSELL NigelLotus92DFY V8 3.01512
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.019ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.0259
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.0126
30SERRA ChicoArrowsA6DFV V8 3.0208
31FABI CorradoOsellaFA1DDFV V8 3.026ab
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.021ab
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.023ab
Francia1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.0165
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.0196
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFV V8 3.0158
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFV V8 3.024ab
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFV V8 3.014ab
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFY V8 3.012ab
12MANSELL NigelLotus92DFY V8 3.018ab
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.0209
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.025ab
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.02110
30SERRA ChicoArrowsA6DFV V8 3.026ab
31FABI CorradoOsellaFA1DDFV V8 3.023ab
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.022ab
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.01711
SU Ovest1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.03ab
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.044
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFV V8 3.079
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFV V8 3.098
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFV V8 3.0221
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFV V8 3.0232
12MANSELL NigelLotus92DFV V8 3.01312
17SALAZAR EliseoRAM March01DFV V8 3.025ab
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.010ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.0267
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.0165
30JONES AlanArrowsA6DFV V8 3.012ab
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.018ab
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.0176
Brasile1ROSBERG KekeWilliamsFW08CDFV V8 3.01dsq
2LAFFITE JacquesWilliamsFW08CDFV V8 3.0184
3ALBORETO MicheleTyrrell011DFV V8 3.011ab
4SULLIVAN DannyTyrrell011DFV V8 3.02111
7WATSON JohnMcLarenMP4/1CDFV V8 3.016ab
8LAUDA NikiMcLarenMP4/1CDFV V8 3.093
11De ANGELIS ElioLotus92DFV V8 3.013dsq
12MANSELL NigelLotus92DFV V8 3.02212
17SALAZAR EliseoRAM March01DFV V8 3.02615
25JARIER Jean-PierreLigierJS21DFV V8 3.012ab
26BOESEL RaulLigierJS21DFV V8 3.017ab
29SURER MarcArrowsA6DFV V8 3.0206
30SERRA ChicoArrowsA6DFV V8 3.0239
31FABI CorradoOsellaFA1DDFV V8 3.024ab
33GUERRERO RobertoTheodoreN183DFV V8 3.014nc
34CECOTTO JohnnyTheodoreN183DFV V8 3.01914