REPCO 1968

Gran PremioN° PilotaTelaioMotore
Messico3BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.0810
4RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.010ab
Stati Uniti3BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.08ab
4RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.06ab
Canada5BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.010ab
6RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.01ab
Italia10BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.016ab
11RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.010ab
Germania4BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.0155
5RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.033
17AHRENS KurtBrabhamBT24740 V8 3.01712
Gran Bretagna3BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.08ab
4RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.05ab
19MOSER SilvioBrabhamBT20620 V8 3.019nc
Francia2RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.01ab
4BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.013ab
Olanda5BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.04ab
6RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.02ab
18GURNEY DanBrabhamBT24740 V8 3.012ab
22MOSER SilvioBrabhamBT20620 V8 3.0175
Belgio18BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.018ab
19RINDT JochenBrabhamBT26860 V8 3.017ab
Monaco2BRABHAM JackBrabhamBT26860 V8 3.012ab
3RINDT JochenBrabhamBT24740 V8 3.05ab
Spagna4RINDT JochenBrabhamBT24740 V8 3.09ab
Sudafrica2BRABHAM JackBrabhamBT24740 V8 3.05ab
3RINDT JochenBrabhamBT24740 V8 3.043
17LOVE JohnBrabhamBT20620 V8 3.0179
18TINGLE SamLDSMk 3620 V8 3.022ab
22CHARLTON DaveBrabhamBT11620 V8 3.014ab