JUDD 1990

Gran PremioN° PilotaTelaioMotore
Australia7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.525ab
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.51712
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.516ab
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.514ab
Giappone7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.522ab
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.521ab
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.515ab
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.512ab
Spagna8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.524ab
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.5128
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.519ab
Portogallo7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.525ab
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.523ab
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.51412
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.512ab
Italia8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.517ab
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.510ab
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.516ab
Belgio7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.524ab
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.51317
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.5146
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.5127
Ungheria8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.520ab
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.5178
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.516ab
Germania7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.521ab
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.517ab
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.514ab
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.5107
Gran Bretagna8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.5209
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.510ab
Francia7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.52515
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.52013
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.510ab
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.572
Messico7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.521ab
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.51011
Canada8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.5107
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.52410
Monaco7BRABHAM DavidBrabhamBT59EV V8 3.525ab
8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.514ab
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.523ab
San Marino8MODENA StefanoBrabhamBT59EV V8 3.514ab
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.512ab
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.518ab
33MORENO RobertoEurobrunER189BCV V8 3.524ab
Brasile7FOITEK GregorBrabhamBT58EV V8 3.522ab
8MODENA StefanoBrabhamBT58EV V8 3.512ab
Stati Uniti7FOITEK GregorBrabhamBT58EV V8 3.523ab
8MODENA StefanoBrabhamBT58EV V8 3.5105
15GUGELMIN MauricioLeyton HouseCG901EV V8 3.52514
16CAPELLI IvanLeyton HouseCG901EV V8 3.526ab
33MORENO RobertoEurobrunER189BCV V8 3.51613